Over roblex

roblex (bedrijfs)juridisch advies is een juridisch advieskantoor gespecialiseerd in ondernemings- en contractenrecht, waarbij corporate governance en compliance vanzelfsprekend niet uit het oog worden verloren. roblex biedt u snel en gedegen advies op maat. Cliënten zijn zowel commerciële bedrijven, non-profit organisaties als particulieren.

Oprichter en naamgever van roblex is mr. Robin Wuite. Na zijn studie Bedrijfsrecht in Leiden volgde hij met succes de specialistische Grotius Opleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht. Robin heeft ruim twintig jaar ervaring als juridisch adviseur en bedrijfsjurist/directiesecretaris bij middelgrote en grote bedrijven en weet welke juridische vraagstukken daar spelen. In 2012 heeft hij zijn carrière een andere wending gegeven door roblex op te richten, met meer ruimte voor ondernemerschap en persoonlijke betrokkenheid.

afbeelding

Ondernemingsrecht

De basis van roblex is gelegen in het ondernemingsrecht, bestaande uit onder meer juridische advisering ten aanzien van vennootschappen (N.V. en B.V.) en andere rechtspersonen als de stichting, vereniging en coöperatie. Ook voor een eenmanszaak, v.o.f. of commanditaire vennootschap bent u bij roblex aan het juiste adres.

Belangrijke onderwerpen zijn rechtsvormkeuze en inrichting van de organisatie, kapitaal, positie van aandeelhouders, vennoten of leden, governance en toezicht, (bestuurders)aansprakelijkheid, bedrijfsovername, herstructurering, joint venture en liquidatie.

roblex is u graag van dienst bij de advisering over en de implementatie van deze onderwerpen in uw organisatie, of u nu ondernemer bent of een non-profit organisatie.

afbeelding

Contractenrecht

“Geen organisatie zonder contracten.” Contracten vormen immers de ruggengraat van elke onderneming.

roblex ondersteunt u graag bij het opstellen of beoordelen van uw contracten met afnemers, leveranciers/opdrachtgevers of samenwerkingspartners.

Te denken valt aan samenwerkingsovereenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten, algemene inkoop- en verkoopvoorwaarden, distributie- en agentuurovereenkomsten, koop- en verkoopovereenkomsten en overeenkomsten van opdracht.

Helaas komt het voor dat een contract uitmondt in een geschil. Ook dan begeleidt roblex u graag bij (het voorkomen van) aansprakelijkheidskwesties en het oplossen van geschillen, waar mogelijk buitengerechtelijk, bijvoorbeeld via een vaststellingsovereenkomst.

afbeelding

Corporate Governance

Er is de laatste tijd veel te doen op het gebied van Corporate Governance. Aan bestuurders en commissarissen worden nieuwe en hogere eisen gesteld, niet alleen qua tijdsbesteding maar ook qua competenties en vaardigheden. Toezichthouders zoals ACM en AFM laten steeds meer hun tanden zien en kijken diep in de keuken van allerlei organisaties.

roblex helpt u graag bij het in kaart brengen en opstellen van sectorspecifieke governance codes alsmede de compliance aspecten hiervan.

Hierbij kunt u denken aan onderwerpen als de keuze tussen een one-tier en een two-tier board, het ‘pas toe of leg uit principe’, compliance risicomanagement en het belonings-/ bezoldigingsbeleid.

(Bedrijfs)juridisch advies op maat, snel en gedegen!

Interim oplossingen / opdrachten

roblex biedt tevens interim oplossingen op maat. Robin Wuite is dan gedurende een bepaalde periode, voor een of meerdere dagen per week, werkzaam bij opdrachtgever, ter ondersteuning van een specifieke transactie, een project of in geval van extra drukte, afwezigheid van een medewerker of behoefte aan specifieke vakkennis/ervaring.

Robin heeft ervaring met het uitvoeren van interim opdrachten en is in staat zich snel en adequaat in te werken bij opdrachtgever.

Voordelen van een interim jurist:

  • Tijdelijke en flexibele ondersteuning (‘flexibele schil’)
  • Exclusiviteit gedurende de afgesproken dagen
  • Continuïteit in de serviceverlening
  • Verdieping/verbreding van zijn/haar kennis van uw bedrijf/business
  • Pro-actief, pragmatisch en hands-on
afbeelding

Voorwaarden

Voordat werkzaamheden worden verricht, worden met cliënt/opdrachtgever de voorwaarden van dienstverlening besproken, waaronder de tarieven en afhankelijk van de aard van de zaak, de wettelijk voorgeschreven formaliteiten ten aanzien van identificatie.

roblex hanteert een scherp uurtarief van € 150,- (exclusief BTW), zonder een opslag voor kantoorkosten in rekening te brengen. In sommige gevallen is een vaste prijsafspraak mogelijk.

Voor interim opdrachten wordt het uurtarief in overleg met opdrachtgever vastgesteld.

Op alle werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van roblex (bedrijfs)juridisch advies van toepassing. Deze kunt u hier downloaden.

captcha

roblex

Lotte Stam-Beesestraat 140
3066 HB Rotterdam

T: +31 (0)6 21 82 02 32
E: roblex@kpnmail.nl
W: www.roblex.eu